Turvallistamis palvelut

Turvallisuus varmistetaan määräyksillä ja ohjeistuksilla sekä niiden noudattamisella. Turvallisuus on aina huomioitava on kyse tuotteesta, laitoksista tai niiden käytöstä lisäksi on aina huomioitava myös ympäristön turvallisuus.

Riskien arviointi

Riskien arviointi on huomioitava aina suunnittelussa on sitten kyseessä niin koneiden-, laitteiden-, laitoksien- kuin työympäristönkin suunnittelusta. Riskit tulee tunnistaa ja vain arvioimalla näin riskit etukäteen pystymme kehittämään toimintaa ja turvallisuutta. Vahva kokemuksemme auttaa erilaisten kohteiden riskien arvioinnissa. Meillä on kokemusta riskien arvioinnista mm. metsä-, kemian-, kaivannais- ja elintarviketeollisuudesta.

Työ- ja ympäristöturvallisuus

Yrityksien on pidettävä huolta siitä, että niiden toiminnasta ei aiheudu vaaraa työntekijöille eikä ympäristölle. Laadimme ja kehitämme työ- ja ympäristöturvallisuuden ohjeistuksia, niiden avulla voimme tehostaa työ- ja ympäristöturvallisuutta.

Turvallisuuskoulutukset

Tarjoamme yksilöityjen tarpeidenne mukaisesti räätälöityjä koulutuksia työ- ja ympäristöturvallisuuden vaatimuksista.